Blog

LEGALITE > Blog

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Jednym ze sposobów wsparcia przedsiębiorców w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym przez stan epidemii wywołany koronawirusem (COVID-19) jest możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie ze składek zostało uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Czytaj więcej

ROZWÓD KROK PO KROKU

Rozwód oznacza rozwiązanie związku małżeńskiego wyrokiem sądu. Pozostałe przyczyny ustania małżeństwa to śmierć małżonka oraz unieważnienie małżeństwa. Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu przez sąd? Orzeczenie rozwodu jest możliwe, gdy sąd stwierdzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Trwałość rozkładu oznacza, że ujawnione na rozprawie okoliczności wskazują na to, że małżonkowie nigdy...

Czytaj więcej

KREDYTY FRANKOWE W DOBIE EPIDEMII KORONAWIRUSA. CO ZROBIĆ JEŻELI NIE MAMY MOŻLIWOŚCI DALSZEGO PŁACENIA RAT KREDYTOWYCH

  Jak koronawirus wpływa na kredyty frankowe Epidemia koronawirusa to nie tylko problem zdrowotny, to także problem gospodarczy, to wreszcie poważny kłopot dla wielu domowych budżetów. Obecna sytuacja dotyka zwłaszcza posiadaczy tzw. kredytów frankowych, czyli mówiąc fachowo kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, najczęściej franka szwajcarskiego. Kurs tej waluty w stosunku...

Czytaj więcej

KORONAWIRUS A KREDYTY FRANKOWE. CZY EPIDEMIA COVID-19 WPŁYWA NA ODFRANKOWIENIE CZY UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ?

Wakacje kredytowe w czasie epidemii koronawirusa Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną większość banków proponuje swoim klientom tzw. wakacje kredytowe. Owe wakacje kredytowe to natomiast nic innego jak zawieszenie spłaty kredytu przez pewien okres, najczęściej od 3 do 6 miesięcy, w zależności od oferty konkretnego banku. Zawieszenie spłaty kredytu może dotyczyć...

Czytaj więcej

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW BEZ ROZWODU?

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW BEZ ROZWODU? Dla wyjaśnienia czy można dokonać podziału majątku wspólnego bez rozwodu, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, jak powstaje wspólność ustawowa małżeńska i w konsekwencji majątek wspólny oraz z jaką chwilą wspólność ta ustaje,  i wreszcie: co dzieje się z majątkiem wspólnym po jej ustaniu? Wspólność i rozdzielność...

Czytaj więcej