Facebook

LinkedIn

 

Blog

LEGALITE > Blog

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW BEZ ROZWODU?

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW BEZ ROZWODU? Dla wyjaśnienia czy można dokonać podziału majątku wspólnego bez rozwodu, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, jak powstaje wspólność ustawowa małżeńska i w konsekwencji majątek wspólny oraz z jaką chwilą wspólność ta ustaje,  i wreszcie: co dzieje się z majątkiem wspólnym po jej ustaniu? Wspólność i rozdzielność majątkowa małżeńska – kiedy powstaje i do kiedy trwa? Najczęściej spotykanym ustrojem majątkowym małżeńskim jest wspólność majątkowa małżeńska. Jej powstanie nie wymaga bowiem od stron żadnej aktywności - wystarczy samo zawarcie małżeństwa i wspólność majątkowa małżeńska powstaje z mocy prawa. Inaczej jest w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem –...

Czytaj więcej