PROCESY INWESTYCYJNO-BUDOWLANE

LEGALITE > PROCESY INWESTYCYJNO-BUDOWLANE

DLACZEGO POTRZEBNE JEST WSPARCIE PRAWNE PRZY INWESTYCJI BUDOWLANEJ

 

Specyfika branży budowlanej powoduje, że jest ona jedną z najbardziej skomplikowanych i wymagających szczególnej wiedzy. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest zadaniem złożonym, obligującym do starannego planowania, nadzoru i zabezpieczenia interesów na każdym z jego etapów. Uzyskanie wsparcia prawnego od początku procesu budowlanego pozwala na uniknięcie zagrożeń dla inwestycji i ewentualnych sporów sądowych.

 

KOMU ŚWIADCZYMY USŁUGI PRAWNE

 

Nasi prawnicy wspierają wszystkich uczestników procesu budowlanego. Nasza oferta jest skierowana jest przede wszystkim do inwestorów, ale doradzamy również przedsiębiorcom budowlanym (wykonawcom i podwykonawcom) oraz architektom, projektantom.

 

JAKIE WSPARCIE PRAWNE OFERUJEMY W TOKU INWESTYCJI BUDOWLANEJ

 

Kancelaria wspomaga inwestorów na każdym etapie projektu inwestycyjno-budowlanego – począwszy od przygotowania raportu due dilligence po reprezentację w sporach sądowych i sądowoadministracyjnych związanych z projektem.

 

Nasi adwokaci pomagają zidentyfikować ryzyka i ograniczenia związane z planowaną inwestycją budowlaną. Pomagamy w tworzeniu spółek celowych, a następnie prowadzimy ich obsługę korporacyjną. Wspieramy Klientów w obszarze pozyskiwania gruntów oraz uzyskania koniecznych zezwoleń i uzgodnień. Reprezentujemy Klientów
w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym.

 

Analizujemy i przygotowujemy umowy o usługi projektowe i roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo. Doradzamy w zakresie zabezpieczenia roszczeń z umów budowlanych. Nasi prawnicy asystują również w negocjacjach z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

 

Wspieramy inwestorów także na etapie sprzedaży inwestycji i w relacjach z nabywcami wyodrębnianych lokali. W tym zakresie przygotowujemy projekty prospektów informacyjnych, umów deweloperskich, a także umów przedwstępnych i rezerwacyjnych.

 

Doradzamy i reprezentujemy Klientów także w sporach wynikających z umów o roboty budowlane (np. w sporach o zapłatę za wykonane roboty budowlane, sporach
o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy).

 

WSPARCIE PRAWNE PO ZAKOŃCZENIU PROCESU INWESTYCYJNEGO

 

Zakończenie procesu inwestycyjnego może wiązać się z koniecznością udziału w sporach sądowych związanych z odpowiedzialnością za wady fizycznie obiektu (rękojmia) lub odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. W tym zakresie reprezentujemy inwestorów przed sądami i aktywnie tworzymy strategię procesową w oparciu o rzetelną i szczegółową analizę dokumentacji budowlanej.

 

 

Świadcząc usługi wsparcia procesu inwestycyjno-budowlanego współpracujemy z notariuszami, geodetami, pośrednikami w handlu nieruchomościami, rzeczoznawcami oraz biegłymi z zakresu budownictwa.

 

W Naszej Kancelarii w Warszawie, sprawami o inwestycyjnymi i budowlanymi zajmują się:

 

Adw. Paweł Rogowski

 

W przypadku wszelkich pytań – prosimy o kontakt bezpośrednio ze specjalistą, który wyjaśni wątpliwości i zaprosi na spotkanie