SPRAWY SĄDOWE

LEGALITE > SPRAWY SĄDOWE

SPRAWY SĄDOWE CYWILNE

Znaczną część naszej praktyki stanowią spory sądowe. Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami wszystkich instancji. Prowadzimy postępowania sądowe z wielu dziedzin prawa i w różnych rodzajach postępowań.

 

JAKIE ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM STOSUJEMY W KANCELARII

Nasi prawnicy analizują szczegółowo każdą sprawę i w porozumieniu z Klientem wybierają najkorzystniejszą strategię procesową. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Rozumiemy, że dla każdego Klienta jego własna sprawa sądowa jest przedmiotem szczególnej uwagi. Dlatego naszym Klientom zapewniamy możliwość bezpośredniego i prostego kontaktu z adwokatem prowadzącym jego sprawę. Informujemy o bieżących postępach sprawy oraz umożliwiamy wgląd
i akceptację pism procesowych składanych w imieniu Klienta.

 

JAKIMI SPRAWAMI SIĘ ZAJMUJEMY

Doradzamy na każdym etapie postępowania sądowego. W pierwszej kolejności analizujemy stan faktyczny sprawy i oceniamy szanse realizacji przysługujących roszczeń. Ustalamy jakie są koszty realizacji roszczeń i spodziewany czas osiągnięcia zakładanego rezultatu.

Prowadzimy negocjacje przedprocesowe i przygotowujemy wezwania do zapłaty. Prowadzimy także sprawy o zawezwanie do próby ugodowej. W razie braku możliwości ugodowego załatwienia sprawy prowadzimy spory sądowe. W ramach pełnomonictwa procesowego przygotowujemy pozwy, wnioski, pisma procesowe i środki zaskarżenia, a także występujemy na posiedzeniach sądowych.

Nasi adwokaci prowadzą w szczególności:

  • spory o zapłatę (dochodzenie wierzytelności handlowych i innych),
  • spory odszkodowawcze,
  • spory budowlane,
  • spory korporacyjne,
  • spory pracownicze,
  • spory dotyczące nieruchomości,
  • spory z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  • sprawy frankowe (odfrankowienie kredytu, unieważnienie kredytu we frankach),
  • sprawy z zakresu ochrony wierzyciela (np. skarga pauliańska).

 

SPRAWY EGZEKUCYJNE

Po zakończonym postępowaniu sądowym, w wypadku braku dobrowolnego wykonania orzeczenia sądowego, reprezentujemy naszych Klientów także w toku postępowania egzekucyjnego. W tym zakresie składamy wnioski egzekucyjne oraz skargi na czynności komornika.

W ramach postępowania egzekucyjnego reprezentujemy również dłużników.

 

W Naszej Kancelarii w Warszawie, sprawami dotyczącymi przekształceń zajmują się:

 

 

Adw. Paweł Rogowski

 

Adw. Karolina Polewacz-Rogowska