SPRAWY SPADKOWE

LEGALITE > SPRAWY SPADKOWE

CZYM JEST PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia, czy osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia. Prawo spadkowe określa również zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

KIM SĄ NASI KLIENCI

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Nasi adwokaci udzielają porad prawnych w sprawie spadku oraz prowadzą sprawy spadkowe przed sądem. Naszymi Klientami są zarówno spadkobiercy jak i osoby, które dopiero zamierzają rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci (przygotowanie testamentu).

 

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU

Nasi adwokaci pomagają w sporządzeniu ważnego testamentu i doborze odpowiedniej jego formy. Doradzamy jak sformułować zapisy testamentu, aby osiągnąć porządany rezultat rozporządzenia spadkiem. Pomagamy także w zakresie ewentualnego wydziedziczenia.

 

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Sprawy spadkowe to głównie stwierdzenia nabycia spadku. Doradzamy naszym Klientom wybór drogi prawnej, która pozwoli szybko i skutecznie uzyskać dokument potwierdzający prawo do spadku. W ramach notarialnego poświadczenia dziedziczenia pomagamy skompletować potrzebną dokumentację oraz asystujemy przy czynnościach w kancelarii notarialnej. W ramach sprawy sądowej przygotowujemy pisma procesowe, środki zaskarżenia, a także reprezentujemy Klientów przed sądem.

 

DZIAŁ SPADKU

Stwierdzenie nabycia spadku często nie zamyka problemów związanych z odziedziczonym majątkiem i konieczny jest dział spadku. Dział spadku może być dokonany w formie umowy zawartej pomiędzy spadkobiercami lub też może wymagać przeprowadzenia sprawy działowej przed sądem. Nasi adwokaci asystują przy sporządzeniu odpowiednich zapisów umowy o dział spadku i reprezentują spadkobierców w postępowaniu o dział spadku przed sądem.

 

SPRAWY O ZACHOWEK

Do spraw spadkowych zalicza się także sprawy o zachowek. Zachowek jest instytucją mającą na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku na podstawie ustawy. Jeżeli nasi Klienci nie uzyskali należnej części spadku, pomagamy im dochodzić zachowku (odpowiedniej kwoty pieniężnej) przed sądem. Nasi adwokaci pomagają w gromadzeniu koniecznych dokumentów i innych dowodów. Doradzamy odpowiednią strategię procesową również w przypadku wykazywania bezpodstawności wydziedziczenia.

 

INNE SPRAWY

Nasi adwokaci oferują również pomoc w sprawach dotyczących realizacji zapisów testamentowych i ochrony przed dziedziczeniem długów (odrzucenie spadku) – także w imieniu małoletnich spadkobierców.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaki jest koszt wynajęcia adwokata do sprawy spadkowej, skontaktuj się z nami.