Kredyty frankowe

LEGALITE > Kredyty frankowe

 

POZWY W SPAWACH FRANKOWYCH

 

Kancelaria Legalite świadczy pomoc prawną Klientom, którzy zawarli umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej (CHF, JPY, EUR) to jest w tzw. sprawach frankowych (odfankowienie kredytu indeksowanego, denominowanego, unieważnienie umowy kredytu, aneksów do umowy kredytu).

Prowadzimy sprawy frankowe już od 2016 r. cały czas dostosowując żądania, stanowisko procesowe i argumentację do aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa zarówno sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankami w przedmiocie unieważnienia oraz odfrankowienia kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Reprezentujemy Klientów również w sprawach wytaczanych przez banki w związku z wypowiedzeniem umów kredytowych.

W naszej Kancelarii każdą sprawą frankową zajmują się wyłącznie adwokaci, nie zlecamy pisania pozwów i innych pism procesowych młodszym prawnikom ani praktykantom. Prowadzimy sprawę od początku do końca, odpowiadając na wszelkie wątpliwości Klientów przez cały czas prowadzenia sporu sądowego.

CO MOŻNA ZYSKAĆ – CZYLI UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU A ODFRANKOWIENIE UMOWY KREDYTU

 

We wnoszonych przez nas powództwach znajdują się żądania zarówno unieważnienia umowy kredytu jak i jej odfrankowienia. Czym różnią się te żądania? Sąd po przeprowadzeniu postępowania może kredyt “odfrankowić”, co oznacza wyeliminowanie z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul dotyczących indeksacji do waluty obcej, czyli w uproszczeniu może orzec, że kredyt jest kredytem złotowym oprocentowanym według stawki LIBOR. W takim wypadku, dotychczas dokonywane spłaty rat uznawane są za wpłacone w zbyt dużej wysokości, a powstała nadpłata zasądzana może być na rzecz Kredytobiorcy.

 

Możliwe jest także unieważnienie umowy kredytu w całości – w takim wypadku, Kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich wpłat które na rzecz banku uiścił, tj. rat kapitałowo-odsetkowych i wszelkich prowizji. Bankowi należy się zwrot kwoty, która została kredytobiorcy wypłacona. Unieważnienie szczególnie korzystne jest wtedy, gdy suma wszystkich spłat dokonywanych przez Kredytobiorcę przewyższa kwotę wypłaconego kredytu, bowiem nie zostaje już nic do zwrotu Bankowi.

 

Co istotne, możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu nawet, gdy kredyt został już całkowicie spłacony.

KREDYT INDEKSOWANY A PRZEDAWNIENIE

 

Co oznacza przedawnienie rat? W każdym miesiącu przedawnia się kolejna rata – każda z osobna, co oznacza, że aktualnie można dochodzić roszczeń wynikających z kwot (rat, prowizji) zapłaconych nie wcześniej niż przed 10 laty. Dlatego znaczenie ma termin wniesienia pozwu. To ta czynność – pozew o odfankowienie czy pozew o unieważnienie umowy kredytu, a konkretnie jego wniesienie do sądu przerywa bieg przedawnienia i nie ma już znaczenia czas w którym sąd proceduje naszą sprawę. Nie należy zatem zbytnio zwlekać z decyzją co do wniesienia pozwu.

JAKIE SPRAWY PRZYJMUJEMY?

 

Przyjmujemy sprawy dotyczące unieważnienia umowy kredytu i odfrankowienia kredytu między innymi przeciwko bankom: Getin Noble Bank S.A. (wcześniej Noble Bank), mBank S.A. (wcześniej BRE Bank), Santander Consumer Bank S.A., Santander Bank S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank), Bank Millennium S.A (wcześniej Eurobank), Deutche Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. (wcześniej Polbank EFG), Bank BPH S.A. (wcześniej GE Money Bank), PKO BP S.A., ING Bank Śląski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej Fortis).

BANK WYPOWIEDZIAŁ UMOWĘ KREDYTU?

 

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach sądowych, w których bank wypowiedział umowę kredytu i pozwał Kredytobiorcę o zapłatę pozostałego salda zadłużenia. W przypadku istnienia w umowie klauzul abuzywnych, możliwa jest obrona przed powództwem banku, dzięki tym samym, opisanym powyżej mechanizmom – unieważnienia umowy kredytu, jej odfrankowienia, a także podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń banku.

JAKIE SĄ KOSZTY SPRAWY FRANKOWEJ?

 

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie umowy kredytowej/regulaminu wraz z informacją, czy kredyt jest spłacany, czy też umowa została wypowiedziana przez Bank. Analiza umowy oraz informacja zwrotna, czy w umowie znajdują się niedozwolone (abuzywne) klauzule umożliwiające nam wytoczenie powództwa, wykonywana jest przez nas za darmo. W wyniku analizy, otrzymujecie Państo informację co do możliwości prawnych, kosztów i ryzyka. Płatność następuje dopiero po decyzji, o zleceniu nam prowadzenia sprawy.  Nasze wynagrodzenie możemy jednak rozłożyć na raty.

ABY UZYSKAĆ DARMOWĄ OCENĘ SPRAWY WRAZ Z WYCENĄ JEJ PROWADZENIA – PROSIMY O PRZESŁANIE SKANU UMOWY KREDYTOWEJ ORAZ REGULAMINU (JEŻELI BYŁ WYDANY) NA ADRES

kancelaria@legalite.pl

 

ODPOWIADAMY NA KAŻDĄ WIADOMOŚĆ

Aby otrzymać bezpłatną informację o możliwości unieważnienia lub odfrankowienia Twojej umowy kredytowej oraz wycenę prowadzenia sprawy, wyślij skan umowy kredytowej na adres:

kancelaria@legalite.pl

Odpowiadamy na każdą wiadomość.

Więcej informacji:

kancelaria@legalite.pl