PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

LEGALITE > PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

 

ADWOKAT OD PODZIAŁU MAJĄTKU

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw o podział majątku wspólnego małżonków. Doradzamy w zakresie podziału majątku, udzielamy porad prawnych w ramach których przekazujemy i naświetlamy najważniejsze kwestie prawne wymagające regulacji, przygotowujemy i negocjujemy ugody i porozumienia w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków, wreszcie prowadzimy sprawy sądowe o podział majątku wspólnego.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

W toku sprawy o rozwód sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, lecz może tę kwestię pominąć, i skupić się na pozostałych kwestiach koniecznych do uregulowania w wyroku rozwodowym. Więcej informacji na temat spraw rozwodowych można przeczytać w zakładce BLOG link.  W wyniku orzeczenia rozwodu, ustaje wspólność majątkowa małżeńska, zaś majątek wspólny przekształca się w majątek ułamkowy – każdy z małżonków posiada w zasadzie 50% składników majątku wspólnego.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU PRZED ROZWODEM

Dopuszczalne jest także dokonanie podziału majątku wspólnego przed rozwodem. W takim wypadku najczęściej konieczne jest zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, a następnie możliwe jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Więcej informacji na temat dopuszczalności podziału majątku przed czy po rozwodzie można przeczytać w zakładce BLOG link.

 

JAK PRZEBIEGA PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Gdy orzeczono rozwód lub małżonkowie zawarli umowę mocą której wprowadzili ustrój rozdzielności,  można podzielić składniki majątkowe które składały się na majątek wspólny. W tym celu – jeżeli strony chcą dokonać tych czynności polubownie – przygotowujemy umowę o podział majątku wspólnego. W takim wypadku po pierwszej konsultacji z prawnikiem od podziału majątku,  spisujemy wszelkie składniki majątkowe podlegające podziałowi (możemy przeprowadzić podział częściowy i podzielić np. jedynie dom pozostawiając ruchomości w niezmienionym stanie), przygotowujemy, negocjujemy i wspieramy w zawarciu umowy o podział majątku wspólnego. Kontaktujemy się z drugą stroną, aby przekonać do proponowanych przez nas rozwiązań.

W wypadku sytuacji konfliktowych, w których porozumienie drugą stroną nie jest możliwe, po konsultacji kiedy to ustalamy  składniki majątku lub wspieramy w ich poszukiwaniu, przygotowujemy pozew o podział majątku wspólnego do sądu. Sąd  na nasz wniosek ustala jakie były składniki majątku wspólnego, a po przeprowadzeniu postępowania z naszym udziałem orzeka w przedmiocie ich podziału.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU I ROZWÓD

Prowadzimy również postępowania o rozwód i podział majątku wspólnego, w których obie sprawy rozpoznawane są w ramach jednego procesu sądowego. Więcej o informacji o postępowaniu rozwodowym można przeczytać w artykule: Rozwód krok po kroku link.

 

W Naszej Kancelarii w Warszawie, sprawami o podział majątku wspólnego zajmują się:

 

Adw. Karolina Polewacz-Rogowska

 

W przypadku wszelkich pytań – prosimy o kontakt bezpośrednio ze specjalistą, który wyjaśni wątpliwości, zaprosi na konsultację i przeprowadzi przez sprawę o podział majątku wspólnego.