Facebook

LinkedIn

 

Paweł Rogowski

LEGALITE > Zespół > Paweł Rogowski

Adwokat – Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Założyciel i partner kancelarii LEGALITE.

 

Wieloletni pracownik i współpracownik renomowanych firm prawniczych.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa spółek oraz zawierania kontraktów handlowych, transakcjach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych, prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z prawem unijnym, jak również prowadzi sprawy reprywatyzacyjne, w tym dotyczących gruntów warszawskich, nieruchomości wywłaszczonych oraz mienia zabużańskiego.
Doradca wielu przedsiębiorców polskich i zagranicznych w zakresie prawnych aspektów ich działalności operacyjnej oraz procesach restrukturyzacyjnych, brał udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycjach, wspierał w negocjacjach transakcji handlowych, umów inwestycyjnych i konsorcjalnych oraz prywatyzacjach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sporach sądowych oraz w ramach postępowań przed organami administracji państwowej.
Włada językiem polskim i angielskim