Kancelaria Adwokacka LEGALITE

Jesteśmy polską niezależną spółką adwokatów świadczącą doradztwo dla polskich i międzynarodowych Klientów.

Naszymi Klientami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne jak i korporacje prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki. Zaufali nam zarówno Klienci polscy, zagraniczni jak i instytucje publiczne.

Obszary naszych specjalizacji obejmują

KREDYTY FRANKOWE

Kancelaria Legalite świadczy pomoc prawną Klientom, którzy zawarli umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej (CHF, JPY, EUR) to jest w tzw. sprawach frankowych (odfankowienie kredytu indeksowanego, denominowanego, unieważnienie umowy kredytu, aneksów do umowy kredytu). Prowadzimy sprawy frankowe już od 2016 r.

Więcej

SPÓŁKI

Kancelaria świadczy usługi w zakresie zmian w strukturze przedsiębiorców. Dokonujemy zmian właścicielskich, sprzedaży udziałów i ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, prowadzimy również przedsiębiorców przez proces przekształceń w spółki handlowe.

Więcej

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria świadczy doradztwo prawne dla spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na rynku polskim, w tym osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawnych oraz bieżącej obsługi działalności gospodarczej. Doradzamy i prowadzimy procesy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wykonujemy analizy prawne w ramach transakcji, kompleksowo obsługujemy transakcje fuzji i przejęć, w ramach których reprezentujemy zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane. Doradzamy w kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów. Wspomagamy naszych Klientów w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. Przygotowujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania, a także pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie realizacji umów. Proponujemy naszym Klientom zawsze optymalne rozwiązania kontraktowe, pozwalające na możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów majątkowych.

NIERUCHOMOŚCI

Świadczymy na rzecz Klientów kompleksową pomoc we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, w tym tzw. greenfield investments. Nasze usługi dedykujemy zarówno deweloperom jak i wykonawcom, ale również zarządcom nieruchomości oraz osobom fizycznym realizującym budowę własnych domów. Działania Kancelarii obejmują doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, realizowania na nich inwestycji oraz zarządzania nieruchomościami. Opracowujemy i negocjujemy projekty umów w ramach procesu inwestycyjnego, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z podziałami gruntów oraz zabudową i zagospodarowaniem nieruchomości. Oferujemy Klientom także pomoc prawną w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących gruntów warszawskich, nieruchomości wywłaszczonych, nacjonalizacji przemysłu, reformy rolnej, mienia zabużańskiego, a także nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości objętych procesami nacjonalizacyjnymi.

SPORY SĄDOWE

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych obejmujących wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Szczególną praktyką procesową dysponujemy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz autorskiego. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami, na wszystkich etapach postępowania, poczynając od przygotowania strategii sporu, poprzez prowadzenie sprawy, aż po negocjacje ugodowe. Istotnym elementem naszej praktyki jest zastępstwo procesowe w sporach dotyczących tzw. błędów medycznych. Kancelaria doradza i prowadzi w imieniu Klientów negocjacje oraz spory sądowe w sprawach, w których na skutek błędów lekarskich powstała szkoda u pacjenta, np. zakażenie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Doświadczenie prawników Kancelarii w tej materii jest potwierdzone uczestniczeniem w negocjacjach i wielu postępowaniach sądowych oraz dyscyplinarnych i administracyjnych.

Więcej

ROZWODY

Bardzo ważną dziedziną naszej praktyki są sprawy rodzinne. Oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych, dotyczących ustalenia kontaktów, praw rodzicielskich, jak również związanych z dochodzeniem alimentów. Prowadzimy sprawy, których przedmiotem jest podział majątku małżeńskiego, a także pomagamy w postępowaniach dotyczących zniesienia współwłasności majątku konkubentów. Współpracujemy z psychologami, psychiatrami dziecięcymi, poradniami rodzinnymi oraz detektywami. Do każdej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie, bo też każda tego typu sprawa jest inna. Klienci zawsze mogą liczyć na pełne wsparcie, służymy im dobrą radą, a w prowadzonych sprawach dążymy do szybkiego zakończenia sporu. Dobro Klienta jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego prowadzeniem spraw zajmują się wykwalifikowani prawnicy, mający bogate doświadczenie zawodowe, a także posiadający potwierdzone umiejętności mediacyjne.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw o podział majątku wspólnego małżonków. Doradzamy w zakresie podziału majątku, udzielamy porad prawnych w ramach których przekazujemy i naświetlamy najważniejsze kwestie prawne wymagające regulacji, przygotowujemy i negocjujemy ugody i porozumienia w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków, wreszcie prowadzimy sprawy sądowe o podział majątku wspólnego.

Więcej

SPRAWY SPADKOWE

Prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia, czy osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia. Prawo spadkowe określa również zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Nasi adwokaci udzielają porad prawnych w sprawie spadku oraz prowadzą sprawy spadkowe przed sądem. Naszymi Klientami są zarówno spadkobiercy jak i osoby, które dopiero zamierzają rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci (przygotowanie testamentu).

Więcej

Wieloletnie doświadczenie

Kancelaria Adwokacka LEGALITE to polska firma prawnicza powstała w wyniku połączenia sił i doświadczenia prawników, którzy przez wiele lat reprezentowali Klientów w dużych i renomowanych kancelariach prawnych oraz międzynarodowych korporacjach.

Profesjonalizm

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie partnerów Kancelarii Adwokackiej oraz jej współpracowników gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Każdy z partnerów i współpracowników kancelarii jest specjalistą w zakresie poszczególnych dziedzin prawa, posiadającym bogate wieloletnie doświadczenie w doradzaniu Klientom.

a

Rozwiązywanie najtrudniejszych problemów.

Niewątpliwym atutem Kancelarii Adwokackiej LEGALITE jest zaangażowanie i kreatywność, która umożliwia nam rozwiązywanie najtrudniejszych problemów prawnych pojawiających się w powierzanych nam przez Klientów sprawach. Nadzór nad całością prac związanych z danym projektem zawsze sprawuje jeden z partnerów kancelarii

Rogowski i Olszewski

Zaufanie Klientów

Naszymi Klientami są korporacje prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne. Zaufali nam zarówno Klienci polscy, zagraniczni jak i instytucje publiczne.