KORONAWIRUS A KREDYTY FRANKOWE. CZY EPIDEMIA COVID-19 WPŁYWA NA ODFRANKOWIENIE CZY UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ?

LEGALITE > Blog  > KORONAWIRUS A KREDYTY FRANKOWE. CZY EPIDEMIA COVID-19 WPŁYWA NA ODFRANKOWIENIE CZY UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ?

KORONAWIRUS A KREDYTY FRANKOWE. CZY EPIDEMIA COVID-19 WPŁYWA NA ODFRANKOWIENIE CZY UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ?

Wakacje kredytowe w czasie epidemii koronawirusa

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną większość banków proponuje swoim klientom tzw. wakacje kredytowe. Owe wakacje kredytowe to natomiast nic innego jak zawieszenie spłaty kredytu przez pewien okres, najczęściej od 3 do 6 miesięcy, w zależności od oferty konkretnego banku. Zawieszenie spłaty kredytu może dotyczyć całej raty kredytowej bądź też jej części kapitałowej lub odsetkowej.  

Kredyty frankowe

Oferta wakacji kredytowych dotyczy oczywiście również tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów indeksowanych lub denominowanych o waluty obcej, najczęściej franka szwajcarskiego. W kontekście złożonych pozwów o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu lub dopiero rozważanych spraw sądowych przeciwko bankom wielu kredytobiorców zastanawia się czy skorzystanie z „dobrodziejstwa” zawieszenia spłaty kredytu frankowego nie będzie miało dla nich negatywnych konsekwencji procesowych. Wątpliwości te są oczywiście naturalne, ale jednak nie wydają się być uzasadnione.

Aneksy zawieszające spłatę kredytu frankowego

Analiza treści aneksów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytów frankowych na czas trwania pandemii koronawirusa prowadzi do wniosku, że niektóre z banków chcą przy okazji takiego aneksu wymusić dodatkowo na kredytobiorcach potwierdzenie wysokości salda ich zadłużenia względem banku. Zagranie nieczyste, ale jednak zdarza się przynajmniej w niektórych przypadkach, choć oczywiście nie wszystkie banki stosują tego rodzaju praktykę.

Potwierdzenie salda zadłużenia a pozew o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu

Czemu ma służyć potwierdzenie przez kredytobiorcę salda zadłużenia? Prawdopodobnie intencją autorów takich zapisów było doprowadzenie do tzw. uznania długu przez kredytobiorcę. Uznanie długu oznacza natomiast, że posiadacz kredytu frankowego przyznaje, że jest dłużnikiem banku z tytułu zaciągniętego uprzednio kredytu frankowego i potwierdza jednocześnie wysokość swojego zobowiązania względem banku. A oczekiwaną przez bank konsekwencją złożenia takiego oświadczenia jest uniemożliwienie (lub co najmniej utrudnienie) kredytobiorcy sądowego zawalczenia o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu.  

Skutki podpisania aneksu

Czy jest się zatem czego obawiać? W przypadku tych aneksów do umów kredytowych, w których poza zawieszeniem spłaty rat kredytowych bank żąda także potwierdzenia przez kredytobiorcę jego salda zadłużenia sytuacja może się trochę skomplikować, w tym sensie, że banki zyskają dodatkowy argument, który niewątpliwie będą starały się wykorzystać w sporze sądowym z frankowiczem. Nie można jednak kategorycznie stwierdzić, że w takim przypadku kredytobiorca frankowy straci możliwość dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankowi. 

Pomocna dłoń, a właściwie pomocne prawo

Z pomocą takiemu kredytobiorcy przychodzi generalna zasada prawna, wedle której oceny ważności umowy kredytowej, tudzież abuzywnego charakteru jej postanowień dokonuje się zawsze na datę zawarcia takiej umowy. Zasada ta dotyczy oczywiście również umów kredytów frankowych. Oznacza to, że badając ważność umowy, jak również ewentualny niedozwolony charakter jej postanowień, sąd bierze pod uwagę tylko te okoliczności, które miały miejsce w dacie podpisywania umowy kredytowej. Tym samym wszelkie późniejsze zdarzenia, w tym sposób wykonywania umowy lub zawierane do niej aneksy, nie mają znaczenia dla uznania przez sąd, że umowa kredytu frankowego jest nieważna lub, że jej postanowienia indeksacyjne są bezskuteczne wobec kredytobiorcy.   

Podsumowanie

Podsumowując należy zatem stwierdzić, że co do zasady brak jest przeszkód, aby osoby posiadające kredyty frankowe skorzystały z możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych przez czas trwania pandemii koronawirusa. Zaleca się jednak uważną lekturę treści proponowanych przez banki aneksów, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasadnym wydaje się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego w tej tematyce prawnika.    

Autorem publikacji jest Adw. Paweł Rogowski

Masz dodatkowe wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?

Skontaktuj się z nami – odpiszemy na każdą wiadomość.