Radosław Radwan

LEGALITE > Zespół > Radosław Radwan

Aplikant adwokacki

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, w tym w polskim i unijnym prawem autorskim. Jego praktyka zawodowa obejmuje także kwestie związane z rejestracją znaków towarowych oraz ochroną danych osobowych. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest też absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Znakomity narciarz, każdą wolną chwilę spędza górach. Włada językiem polskim i angielskim.