Facebook

LinkedIn

 

Radosław Radwan

LEGALITE > Zespół > Radosław Radwan

Aplikant adwokacki – Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w polskim i unijnym prawie autorskim. W sferze jego zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia dotyczące compliance management w zakresie przestrzegania praw autorskich przez podmioty gospodarcze, ponadto jego praktyka zawodowa obejmuje także kwestie związane z rejestracją znaków towarowych oraz ochroną danych osobowych. Doradza podmiotom z branży nowych technologii m.in. w zakresie opłaty reprograficznej na poziomie krajowym jak i unijnym. Brał udział w tworzeniu regulaminów stron internetowych, aktywny uczestnik wielu branżowych konferencji z obszaru prawa własności intelektualnej, autor artykułu pt. „Historia koncepcji autora i autorstwa do 1710 r.” (opublikowanego w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej), ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Włada językiem polskim i angielskim.