Facebook

LinkedIn

 

Maria Sygniewicz

LEGALITE > Zespół > Maria Sygniewicz

Adwokat – Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
Partner kancelarii LEGALITE Rogowski Polewacz Sygniewicz Polańska Adwokaci sp.p.

 

Dyplom magistra prawa z wyróżnieniem uzyskała w 2006 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2006 – 2010 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach adwokackich, prowadząc bieżącą obsługę prawną klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji. W ostatnich latach koncentruje się na prowadzeniu spraw cywilnych i gospodarczych, w tym  spraw z tytułu odpowiedzialności za szkodę oraz spraw związanych z naruszeniem zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, a także spraw rodzinnych i spadkowych. Zakres jej działań obejmuje również zastępstwo procesowe w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Włada językiem polskim i angielskim.

 

t/ 608 777 772
e/ sygniewicz@legalite.pl