Facebook

LinkedIn

 

Karolina Kuleta

LEGALITE > Zespół > Karolina Kuleta

Prawnik.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego, w tym m.in. w tworzeniu opinii prawno-podatkowych. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni pracownik sądu na stanowisku asystenta sędziego, gdzie do jej obowiązków należało m.in. przygotowywanie projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniami, sporządzanie projektów zarządzeń przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu, przygotowywanie projektów zarządzeń, kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń. W ramach swojej dotychczasowej praktyki zawodowej zdobywała doświadczenie jako pracownik i współpracownik wiodących firm prawniczych, jak również firm świadczących usługi doradztwa podatkowo-gospodarczego. Absolwent podyplomowych studiów podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim pod kierownictwem prof. Witolda Modzelewskiego. Włada językiem polskim i angielskim.

 

t/ +48 509 064 845
e/ kuleta@legalite.pl